Developed by JoomVision.com
  • Học tập kinh nghiệm tại ĐHQG Tp HCM

    Học tập kinh nghiệm tại ĐHQG Tp HCM

    Thực hiện triển khai đánh giá chương trình theo chuẩn AUN-QA giai đoạn 2012-2016 và CV số 39 ĐHH-KTĐBCLGD ký ngày 16.01.2014, ĐHH đã tổ chức Đoàn công tác gồm 26 CB của các trường thành viên...

Bạn đang ở: Home